ارزان جم ارزان جم
0 09010380181
دک اولوشن روح یخی

5 بهترین دک اولوشن روح یخی در کلش رویال

پنج بهترین deck کلش رویال که Ice Spirit Evolution را اجرا می کنند

The Ice Spirit Evolution در بازی Clash Royale در طول فصل Naughty or Nice منتشر شد. در ابتدا، این Evolution بسیار ضعیف بود و تنها پس از سه چرخه قابل استفاده بود. با وجود اینکه مناسب بود، سوپرسل به سرعت آن را اصلاح کرد و در عوض تعداد چرخه ها را به دو تغییر دادند.

سایت ارزان جم دارای نماد اعتماد الکترونیکی و نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال، بستری امن برای خرید جم کلش رویال است.

این باعث شد که Ice Spirit Evolution بسیار مفید باشد و این مقاله تعدادی از بهترین دک هایی را که از این کارت Evolution در کلش رویال استفاده می کنند را در اختیار شما قرار می دهد.

توجه داشته باشید:
این لیست به هیچ وجه رتبه بندی نشده است. ما به تازگی بهترین دک هایی را که از Evo Ice Spirit در متای فعلی کلش رویال استفاده می کنند فهرست کرده ایم.

مقالات مرتبط »    کانونیر در کلش رویال (تاور تروپ جدید) : تاریخ انتشار، توانایی ها و موارد دیگر

5 بهترین دک اولوشن روح یخی در کلش رویال

1) عرشه Exe-nado Hog cycle

میانگین هزینه اکسیر: این عرشه دارای میانگین هزینه اکسیر 3.4 است.

کارت هایی که برای ساخت این دک در کلش رویال نیاز دارید:

 • جلاد: این کارت پنج اکسیر قیمت دارد.
  Hog Rider: این کارت چهار اکسیر قیمت دارد.
  تورنادو: این کارت سه اکسیر قیمت دارد.
  Valkyrie: این کارت چهار اکسیر قیمت دارد.
  Ice Spirit: قیمت این کارت یک اکسیر است.
  گزارش: این کارت دو اکسیر قیمت دارد.
  گابلین: این کارت دو اکسیر قیمت دارد.
  موشک: این کارت شش اکسیر قیمت دارد.

2) عرشه طعمه ورود به سیستم با مایتی ماینر

میانگین هزینه اکسیر: این عرشه دارای میانگین هزینه اکسیر 3.0 است.

کارت هایی که برای ساخت این عرشه نیاز دارید:

 • پرنسس: این کارت سه اکسیر قیمت دارد.
  Goblin Barrel: این کارت سه اکسیر قیمت دارد.
  مایت ماینر: این کارت چهار اکسیر قیمت دارد.
  تورنادو: این کارت سه اکسیر قیمت دارد.
  Ice Spirit: قیمت این کارت یک اکسیر است.
  گزارش: این کارت دو اکسیر قیمت دارد.
  تورنادو: این کارت سه اکسیر قیمت دارد.
  گابلین: این کارت دو اکسیر قیمت دارد.

3) عرشه چرخه لون با فریز

میانگین هزینه اکسیر: این عرشه دارای میانگین هزینه اکسیر 3.0 است.

کارت هایی که برای ساخت این عرشه نیاز دارید:

 • Ice Wizard: این کارت سه اکسیر قیمت دارد.
  بالون: این کارت پنج اکسیر قیمت دارد.
  Ice Golem: این کارت دو اکسیر قیمت دارد.
  چوب بری: این کارت چهار اکسیر قیمت دارد.
  فریز: این کارت چهار اکسیر قیمت دارد.
  تورنادو: این کارت سه اکسیر قیمت دارد.
  گلوله برفی غول پیکر: این کارت دو اکسیر قیمت دارد.
  Ice Spirit: قیمت این کارت یک اکسیر است.

4) عرشه چرخه غول پیکر اسکله-هگ با آرچر کوئین

میانگین هزینه اکسیر: این عرشه دارای میانگین هزینه اکسیر 3.1 است.

کارت هایی که برای ساخت این عرشه نیاز دارید:

 • اسکلت: این کارت یک اکسیر قیمت دارد.
  Ice Spirit: قیمت این کارت یک اکسیر است.
  زلزله: این کارت سه اکسیر قیمت دارد.
  Hog Rider: این کارت چهار اکسیر قیمت دارد.
  گزارش: این کارت دو اکسیر قیمت دارد.
  کانن: این کارت سه اکسیر قیمت دارد.
  آرچر ملکه: این کارت پنج اکسیر قیمت دارد.
  Giant Skeleton: این کارت شش اکسیر قیمت دارد.

 

5) خوک ها با آرچر کوئین عرشه چرخی می زنند

میانگین هزینه اکسیر: این عرشه دارای میانگین هزینه اکسیر 3.0 است.

کارت هایی که برای ساخت این عرشه نیاز دارید:

 • رویال هوگز: این کارت چهار اکسیر قیمت دارد.
  آرچر ملکه: این کارت پنج اکسیر قیمت دارد.
  گزارش: این کارت دو اکسیر قیمت دارد.
  گابلین: این کارت دو اکسیر قیمت دارد.
  Ice Spirit: این کارت دو اکسیر قیمت دارد.
  زلزله: این کارت سه اکسیر قیمت دارد.
  کانن: این کارت سه اکسیر قیمت دارد.
  تحویل رویال: این کارت سه اکسیر قیمت دارد.

اینها 5 بهترین دک اولوشن روح یخی در کلش رویال و دارای Ice Spirit Evolution هستند که می توانید از آنها استفاده کنید.

 

امتیاز دهید [type]

دیدگاه همراهان سایت